header_logo PROJEKTIRANJE, GRAĐENJE,TRGOVINA, USLUGE
pocetna_A slika_kontakt_mala
slika_kontakt_velika
zelena_onama_A zelena_100
zelena_projekti_A zelena_90
zelena_usluge_A zelena_80
zelena_reference_A zelena_70
zelena_kontakt_A zelena_60
zelena_50_desna
 
 
Kontakt

SJEDIŠTE
10410 VELIKA GORICA, KOLODVORSKA 29
OIB: 32896907245
MB: 0557242
ŽIRO RAČUN: 2360000-1101362968

URED
VELIKA GORICA, KOLODVORSKA 29
mob: 091/ 241 4505
tel: 01/ 6251 822
fax: 01/ 6239 619
e-mail: marina@bauelektro.hr

UPRAVA
Ervin Vujica, direktor
mob: 091/ 209 6898
e-mail: ervin@bauelektro.hr
Edo Vujica, inž.građevine, direktor
mob: 091/210 4505
e-mail: edo@bauelektro.hr

Voditelj gradilišta
Igor Vujica, dipl.inž. građevinarstva
mob: 091/ 5036 922
e-mail: igor@bauelektro.hr

SUGLASNOST ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI GRAĐENJA I ILI/IZVOĐENJA POJEDINIH RADOVA NA RAĐEVINAMA,
izdana od MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA dana, 11. 11. 2008. godine
KLASA: UP/I-360-02/08-04/1294
Ur. broj: 531-01-08-6

Bauelektro d.o.o. © 2009. logo_UMP