header_logo PROJEKTIRANJE, GRAĐENJE, TRGOVINA, USLUGE
pocetna_A slika_reference_mala
slika_reference_velika
zelena_onama_A zelena_100
zelena_projekti_A zelena_90
zelena_usluge_A zelena_80
zelena_reference_A zelena_70
zelena_kontakt_A zelena_60
zelena_50_desna
 
 
Lista izgrađenih objekata 2008.-2009.
NISKOGRADNJA

○● Građevinski radovi na na prugama HŽ-a (2008, naručitelj: Benning Zagreb d.o.o.)
○● Projekt obnove državnih cesta II, Dionica br.26: Županijska cesta Ž 1042 od Kalinovice do Draganića (2008/2009, naručitelj: Swietelsky d.o.o.)
○● Radovi na izgradnji poddionice Velika Gorica(jug) - Buševec na dionici Velika Gorica (jug)-Lekenik autoceste Zagreb-Sisak (2008/2009, naručitelj: Swietelsky d.o.o.)
○● Izgradnja I faze dijela obilaznice Velika Gorica na D31 sa spojnom cestom D 408 (2009, naručitelj: Swietelsky d.o.o.)
○● Rekonstrukcija mosta Lekenik na drž.cesti D-30, Velika Gorica-Žažina (2007/2008, naručitelj: Swietelsky d.o.o.)

 
VISOKOGRADNJA

○● Rekonstrukcija asfaltne baze u Trsteniku (2007, naručitelj: Swietelsky d.o.o.)
○● Izgradnja poslovne građevine s jednim stanom u prizemlju, Ribnica (2007/2008, naručitelj:Box ambalaža d.o.o.)
○● Ugovori o izvođenju radova po sistemu "ključ u ruke" za naručitelja Mercator-H d.o.o.:
Supermarket Senj, rekonstrukcija poslovnog prostora (2008)
Market Pula, adaptacija poslovnog prostora (2008)
Market Umag, adaptacija poslovnog prostora (2008)
Mercator centar Osijek, adaptacija posl.prostora Tehnike (2008)
Supermarket Poreč, adaptacijaposlovnog prostora (2008)
Market Buzet, adaptacija poslovnog prostora (2008)
Tehnika Dubrava, adaptacija poslovnog prostora (2008)
Supermarket Duga Resa, rekonstrukcija poslovnog prostora (2008)
Market Buje, adaptacija poslovnog prostora (2009)
Intersport Zaprešić "Westgate", uređenje posl.prostora (2009)
○● Izvođenje građevinskih, obrtničkih i instalaterskih radova na poslovnim objektima
Trgovina "Max", "Dox" krojački i trgovački obrt (2008)
MC Varaždin, PUCLIN MUSIC (2009)
TC OBI Varaždin, Ugostiteljstvo i usluge Igor Belač (2009)
T-com, Pantel II d.o.o.
○● Sanacija krovišta na građevini: CRKVA SV. ANTUNA PADOVANSKOG, Bukevje (2008)
○● Razni radovi na izgradnji i uređenju građevina, za pravne i fizičke osobe

 
Bauelektro d.o.o. © 2009. logo_UMP